Chọn loại tin

Bạn muốn đăng tin gì?

 • Chi phí: Tùy theo điều kiện Gói đăng tin sẽ có những mức giá khác nhau
 • Thời hạn: Thời gian hiển thị tin đăng trên website
 • Quản lý: Chức năng quản lý Hình ảnh, Nội dung, Bình luận
 • Xác thực: Chức năng xác thực Chính chủ (cần Giấy tờ khi xác thực), sẽ hiện dấu tích Xanh để tăng độ uy tín cho Chính chủ
 • Nổi bật: Tin đăng sẽ luôn được hiển thị nổi bật ngoài Trang chủ, Tìm kiếm, Bộ lọc.

Chọn một gói hàng

Gói đăng tin: Miễn phí

0

 • Tin đăng: Không giới hạn
 • Thời hạn: 180 ngày
 • Quản lý:
 • Sở hữu: Không
 • Xác thực: Không
 • Nổi bật: Không

Gói đăng tin: Sở hữu

20.000

 • Tin đăng: 1 tin
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Quản lý:
 • Sở hữu:
 • Xác thực: Không
 • Nổi bật: Không

Gói đăng tin: Xác thực

50.000

 • Tin đăng: 1 tin
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Quản lý:
 • Sở hữu:
 • Xác thực:
 • Nổi bật: Không

Gói đăng tin: Nổi bật

100.000

 • Tin đăng: 1 tin
 • Thời hạn: 30 ngày
 • Quản lý:
 • Sở hữu:
 • Xác thực:
 • Nổi bật: