Chọn loại tin

Bạn muốn đăng tin gì?

  • Chi phí: Tùy theo điều kiện Gói đăng tin sẽ có những mức giá khác nhau
  • Thời hạn: Thời gian hiển thị tin đăng trên website
  • Quản lý: Chức năng quản lý Hình ảnh, Nội dung, Bình luận
  • Xác thực: Chức năng xác thực Chính chủ (cần Giấy tờ khi xác thực), sẽ hiện dấu tích Xanh để tăng độ uy tín cho Chính chủ
  • Nổi bật: Tin đăng sẽ luôn được hiển thị nổi bật ngoài Trang chủ, Tìm kiếm, Bộ lọc.

Chọn một gói hàng

Tài khoản